Bolesti hlavy

Hladiny stopových prvků a těžkých kovů u pacientů s akutní migrenózní bolestí hlavy Abstraktní Cíl: Porovnat hladiny stopových prvků a těžkých kovů u pacientů s akutní migrénou a zdravých kontrol. Metody: Prospektivní studie byla provedena na Yuzuncu Yil University v Turecku od května do července 2013 a zahrnovala pacienty s migrénou a stejný počet zdravých kontrol. Pro diagnostiku migrény byla použita klasifikace International Headache Society. U obou skupin byly měřeny hladiny mědi, zinku, olova, železa, kadmia, kobaltu, manganu a hořčíku. Koncentrace kovů byly stanoveny atomovou absorpční spektrofotometrií. SPSS 13 byl použit pro statistickou analýzu. Výsledky: Jednalo se o 25 pacientů s migrénou s průměrným věkem 36,4±8,9 let a 25 zdravých kontrol s průměrným věkem 42,4±9,5 let. Hladiny kadmia, železa, manganu a olova byly u pacientů významně zvýšené ve srovnání s kontrolami (p<0,05 pro každou), zatímco měď, hořčík a zinek byly sníženy a kobalt nevykazoval žádnou změnu. Závěry: Stopové prvky a těžké kovy mohou hrát roli v genezi značného oxidačního stresu u pacientů s akutní migrenózní bolestí hlavy. Klíčová slova: Akutní záchvat migrény, Stopové prvky, Těžké kovy.. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26160074/