D -Ribóza

D-ribóza je jednoduchý sacharid sloužící jako stavební materiál ATP a RNA. D-ribóza tak úzce souvisí s tvorbou energie a syntézou bílkovin. Lze ji doporučit užívat s kreatinem, kdy tvoří synergickou směs pro výkon a vytrvalost, nebo jako jeho alternativu.