Toxiny

Toxiny jsou pro vaše tělo nebezpečné a mohou způsobit vážné zdravotní problémy. Mohou poškodit buňky ve vašem těle a ztížit jim správné fungování. Je důležité se toxinům co nejvíce vyhýbat a dbát na to, abyste se jich pravidelně zbavovali a být si vědomi nebezpečí těžkých kovů a toxinů a podniknout kroky k ochraně před nimi. 

Knihovna zdrojů

Toxin (z řeckého toxikon) je jedovatá látka produkovaná živými buňkami nebo organismy[1][2] (člověk je sice technicky také živý organismus, látky vyrobené člověkem v umělých procesech se však v této definici obvykle nepovažují za toxiny).

Toxiny mohou být malé molekuly, peptidy nebo bílkoviny, které jsou schopny způsobit onemocnění při styku s nimi nebo při jejich pohlcení živou tkání, a to interakcí s biologickými makromolekulami, například enzymy nebo buněčnými receptory.