Nejnovější studie zjistila, že všechny zkoumané vakcíny byly kontaminovány!

06/02/2017 od Vědomec 26 komentářů

Výzkumníci testující 44 vzorků třiceti různých vakcín zjistili jejich kontaminaci nebezpečnými látkami, včetně červených krvinek, těžkých kovů a jiných nečistot.

Kontaminovány byly všechny vakcíny, kromě jediné – používané u zvířat.

Použije nejnovější, velmi senzitivní technologie, které nejsou využívány výrobci vakcín, italští vědci byli nepříjemně překvapeni odhalení samostatných kotaminantů a sloučenin organického odpadu, včetně červených krvinek lidského nebo zvířecího původu, ale také těžkých kovů jako olovo, wolfram, zlato spojené s autoimunitními onemocněními a leukémií.

Studie publikovaná v lednu 2017 v International Journal of Vaccines and Vaccination výzkumníci pod vedením Antoinetty Gatti z Italského Národního výboru pro výzkum, která je také ředitelkou vědeckého centra pro nanodiagnostiku , uvedla, že výsledky zkoumání "prokázaly přítomnost mikro a nanočástic složených vakcín" , které nebyly uvedeny na seznamu ingrediencí.

Částice olova byly například nalezeny v HPV vakcíně – proti rakovině děložního čípku, dále v sezónní protichřipkové vakcíně a také ve vakcíně proti meningitidě C.

Vzorky kojeneckých vakcín DTP proti záškrtu, tetanu a černému kašli, dále proti hepatitidě B a dětské obrně obsahovaly nerez, wolfram a agregát (sloučeninu) zlata a zinku.

V jiných vakcínách byly těžké kovy jako platina, stříbro, bismut (toxický kov hromadící se podobně jako olovo v játrech, ledvinách, kostech a v nervové tkáni), železo a chrom. Chrom samotný, ale i jeho sloučeniny se železem a niklem byly identifikovány ve 25. testovaných vakcínách.

Chřipková vakcína pro děti od tří let obsahovala 11 kovů a jejich sloučenin – podobných těm, které jsou spojovány s leukémií, poznamenali výzkumníci.

Mnohé vakcíny obsahovaly železo a jeho slitiny, které podle autorů studie "mohou korodovat, přičemž proces koroze způsobuje toxicitu ovlivňující tkáně" .

Výzkumný tým dal k dispozici obrázek místa ve zkoumané kapce vakcíny proti záškrtu, černému kašli, tetanu a mozkové obrně, na kterém je " jasně viditelná morfologie červené krvinky, kterou však nedokázali identifikovat, zda je lidská nebo zvířecí" . Kromě toho se ve vakcíně nacházely pozůstatky hliníku, bromu, silikonu, draslíku a titanu.

Feligen, jediná testovaná veterinární vakcína byla zároveň jedinou nekontaminovanou ze všech 44.

Hliník má dobře zdokumentované důkazy o neurotoxicitě. Proto se ve Francii ve veterinárních vakcínách nepoužívá. V lidských však ano. Výzkumníci vyjádřili obavy nad souhrou několika toxinů, pokud se přidají k tomuto známému neurotoxinu.

"V toxikologii je známým faktem, že kontaminující látky vytvářejí mutuální, synergický efekt a jak se jejich počet zvyšuje, roste i jejich účinek a nepředvídatelnost. Platí to o to víc, pokud je nějaká substance neznámého původu."

Výzkumný tým byl překvapen tolikou kontaminací a neuměl zjistit, jak se kontaminanty do vakcín dostaly. Některé neznámé kontaminující látky ve vakcínách ani neuměl identifikovat. Uvedl však, že

"v každém případě, a to bez ohledu na původ znečišťujících látek, tyto nesmí být přítomny v žádných injekčních lécích a už vůbec ne ve vakcínách (které mají přímý vliv na imunitu, pozn. překl.), obzvláště ne v těch pro batolata."

Nežádoucí účinek

Tato studie objasňuje, že nečistoty podávané v injekcích mohou být zodpovědné za celou řadu zdánlivě nesouvisejících reakci spojených s očkováním, jako jsou bolesti hlavy, záchvaty, únava, bolesti svalů, paralýza a syndrom náhlého úmrtí novorozence . Je víceméně pravděpodobné, spekuluje výzkumný tým, že kontaminanty ve vakcínách mají závažnější vliv zejména na děti.

Jakmile se kontaminanty jako hliník, ať už by ve vakcínách měl nebo neměl být, dostanou prostřednictvím vakcín do těla, spouští reakci imunitního systému.

Tak jako u kteréhokoli malého cizího tělesa, které se dostane do těla, jeho reakce na kontaminanty ve vakcínách je potentní, dosud málo objasněná, nepředvídatelná a, jak podotkli italští výzkumníci, nepotřebná.

Imunitní systém při vniknutí jakéhokoli cizího tělesa vysílá armádu bílých krvinek – makrofágů, které obklíčí cizí těleso a zdrží ho v místě otoku.

Pokud se ale v případě vakcín kontaminanty vyplaví dále do krevního řečiště a následně do vzdálených orgánů, včetně střev (které jsou zodpovědné za více tělesné funkce, včetně imunity) reakce imunity může být v lepším případě zřetelná dlouho poté, co se kontaminanty do těla nepatrně dostali.

V tom horším případě může proti vetřelci imunitní systém spustit akutní zánětlivý proces, včetně vyslání cytokinů. Některé z těchto chemických nositelů, jako interleukin-6 je spojen s autismem .

Jelikož se tyto kontaminanty mají tendenci v těle pobývat (a to bez možnosti, aby bolí identifikovány v krvi , pozn. překl.) a donekonečna stimulovat imunitu, mohou způsobit chronické záněty manifestující jako autoimunitní onemocnění, kde se imunitní systém obrátí proti buňkám vlastního těla – což je například případ diabetu typu A.

Bylo také zjištěno, že kontaminanty z vakcín jsou schopny proniknout buněčný nukleus a ovlivňovat DNA , poznamenali vědci. Nikdo však zatím neví, jaký účinek to na buňku má.

Jasné nebezpečí

Tato práce nepoukazuje jen na to, že vakcíny jsou plné nečistot, přičemž některé nemůžou identifikovat ani výzkumníci na nejvyšší úrovni. Nechtěně také zesměšňuje úřady, jako FDA a CDC, které mají mít na starosti bezpečnost léků, ale místo toho bez adekvátních prověřování neopodstatněně tvrdí, že všechny vakcíny prošly potřebnými testováními a jsou proto bezpečné.

Zjištění neodhalila jen to, že dlouhodobé následky vakcín ani nemohou být sledovány a zkoumány. A pokud takzvané protirakovinné HPV vakcíny obsahují rakovinu způsobující sloučeniny toxických kovů, jejich používání k prevenci rakoviny, kterou dívky před dosažením 21. roku téměř nemohou být postiženy, není jen nesmyslné. Je to neslýchané zneužívání důvěry.

Určitě se objeví a už i objevily snahy ke zpochybnění i této studie. Její výsledky však nejen že jasně vyvracejí tvrzení, že vakcíny jsou bezpečné a účinné, ale že představují jasné a zřetelné nebezpečí.