Sorbát draselný

Sorban draselný nebo-li  E202 je druh sorbátu. Vyrábí se neutralizací kyseliny sorbové lihem draselným. Je to potravinářská přísada - konzervant. Většinou  se uvádí  jako neškodný, jindy upozorňuje na možný výskyt alergické reakce (většinou kožní).

Spolu se sorbáty se sorban draselný používá v případech, v kterých se vyžaduje vyšší rozpustnost ve vodě. Používání kyseliny sorbové je omezené  z důvodu její nízké rozpustnosti ve vodě. Proto je sorban draselný primární formou používanou ve výrobcích s vysokým obsahem vody.